Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 27. september 2012 Napísal: Štefan
Dátum uverejnenia Prečítané: 3638x
Vytlačiť

Možno mi dáte za pravdu, že dnes je doba, ktorá vyžaduje účinné a efektívne jednanie. Platí to nielen v obchodnom svete ale vôbec v akejkoľvek oblasti. Musíme vedieť čo povedať ak chceme aby nás ľudia počúvali alebo dokonca niečo pre náš cieľ urobili. Musíme cieľovej skupine podať tie správne informácie dať im motiváciu, ktorá prinesie želané výsledky. Nie je preto veľmi zvláštne, že isté marketingové metódy si museli osvojiť aj ľudia, ktorí majú na starosti propagáciu takých vecí ako je napríklad dobrovoľné darcovstvo krvi.

Práve pred pár dňami som jeden takýto propagačný leták videl. Pozýval ľudí na tzv.Primátorskú kvapku krvi. Akýkoľvek počin v takejto oblasti je iste chvályhodný, čo ma však zaujalo boli práve tie, nazvem ich motivačné riadky, ktoré mali darcov priľákať. Nepamätám si presne poradie prvých troch odrážok ale bolo tam v zásade niečo také, že darovanie krvi je pozitívne v tom, že určitým spôsobom pripravuje alebo trénuje organizmus na prípadnú nechcenú stratu krvi, úrazom alebo podobne. Po druhé, že núti organizmus vyprodukovať novú neopotrebovanú krv a vyštrenia spojené s odberom určitým spôsobom zadarmo skontrolujú zdravotný stav darcu. A po tretie, že dojmi pravidelných darcov krvi hovoria o akomsi fyzickom zregenerovaní, či dokonca pocite omladnutia.

A až na štvrtom mieste bola formulácia o tom, že darca svojím počinom pomôže zachrániť život alebo zdravie inému človeku. Myslíte si, že je to len zhoda okolností? Možno to formuloval marketingový pracovník, ktorý celé týždne pripravovuje texty pre obchodnú sféru? Jednoducho automaticky opísal najskôr to čo tento „výrobok“ prinesie vám a potom prípadnú väzbu na okolie. Alebo je použitie práve týchto motivačných argumentov obrazom našej spoločnosti.

Určite to bude tá prvá možnosť. Veď Slovensko je skoro rýdzo kresťanskou krajinou. Nie je možné, aby pomoc inému človeku, bola až sekundárnym motívom nášho konania. Najskôr si zrátam, že tým vlastne prospievam sebe, zregenerujem sa, omladnem a dokonca pomôžem inému človeku. No dobre, tak idem darovať krv. Takto to predsa nemôže byť, to nie je kresťanské a my sme kresťania, nasledovatelia Krista. Veď keby ma oslovovala takáto motivácia napríklad pre to spomínané darovanie krvi ako by som mohol prísť v nedeľu do kostola a počúvať slová evanjelia. To by som k obetovnie Bohu, k omši chodil celkom zbytočne. Počúval by som počúval ale ničomu nerozumel.

Veď sa vráťme k dnešným čítaniam. V prvom z nich, v Izaiášovej piesni sme počuli slová, ktoré predznamenávali Kristove ponižovanie pred ľuďmi a jeho nepornú oporu v Otcovi : „Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.“

Tieto slová starozákonného proroka Izaiáša sa ako viete naplnili v živote Ježiša. Prijal potupu od zákonníkov a starších. Ba dokonca išiel zomrieť na kríž aby z nás sňal všetky hriechy a zmieril nás s našim Otcom. Urobil to pre lásku k človeku. Urobil to a nielen povedal. Preto sme dnes v druhom čítaní počuli v Jakubovom liste výzvu k viere so skutkami.

Nedá sa len počúvať tieto slová ale musíme hľadať ich odkaz pre nás. Dokonca by som mal povedať, že každý z nás musí hľadať ich odkaz pre seba samého. Len konfrontácia s mojimi myšlienkami a mojim postojom mi odpovie na otázku čo mi chce Ježiš povedať.

„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

Aký paradox, že práve aj darovanie krvi je vlastne spojené so smrťou či životom človeka. I keď teraz ani tak nejde o to samotné darovanie krvi ale o to čo si o dnešnom človeku myslí spločnosť. Lebo nech už autor môjho príkladu bol ktokoľvek, jedno je asi viac menej isté. Že vedel o čom hovorí, že pozná trh ak sa to tak dá povedať. Preto použil argumenty, ktoré asi prinesú najlepšie výsledky. Ale nie celkom. Prinesú tie nalepšie výsledky ale pod tým najhorším vedením. A tým je pýcha a egoizmus. A to sú najvernejší duričský psi samotného satana. Lebo keby som mal byť prorockým hlasom, tak aj tento nepatrný leták pripíšem jeho zámerom. A vôbec to nemusí robiť tak, že nás bude navádzať k vojne, aby ľudia akútne spoznali cenu krvi. Nie, podľa mňa to zariadi tak, že darovanie krvi sa dostane na ponukový list procedúr v salónoch krásy. Náhradnej krvi pre potrebných bude síce dosť ale mi stratíme ďalší nájstroj ako si uvedomovať potebu lásky a obetovania pre blížneho človeka.

Možno by sa mohlo zdať, že požehnaným stavom je ak je tejto vzácnej tekutiny nedostatok. Ale ako som už povedal o to mi dnes neide. Dnes nám len chcem pripomenúť a vyzvať nás aby sme pozorne sledovali všetko čo sa vôkol nás deje. Všetko čo počujeme alebo vidíme, všetko dávajme do vzťahu s našim kresťanským svedomím. Dnes možno neprídeme na to čo znamenajú Pánove slová: “Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ Ale ak budeme ich zmysel hľadať častejšie, dokážeme to. ....

„Pane, modlil som sa o zdravie, aby som mohol urobiť veľké veci; a dostalo sa mi len chorôb, aby som mohol dobre robiť.

Prosil som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastný; dostal som núdzu, aby som mohol byť múdrejší.

Prosil som o silu, aby ma ľudia obdivovali a chválili; dostal som slabosť, aby som poznal, že Boh je najpotrebnejší.

Prosil som o mnohé veci, aby som mohol byť šťastný v živote; dostal som život, aby som sa mohol tešiť mnohými slovami.

Pane, neobdržal som nič z toho, o čo som prosil, ale dal si mi všetko, čo je mi potrebné.Vďaka Ti, Pane.

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 27. september 2012, 09:56
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2012Správna motivácia = želané výsledky