Glosa

Najnovšie video

Kto je práve pripojený

Práve tu je 75 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Posledné komentáre

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 26. jún 2024 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2024
Prečítané: 110x
Vytlačiť

Hoci sme maličkí, môžeme konať veľké činy. Alebo malé s veľkým srdcom...
Ľudia nás vidia a posudzujú naše skutky. Pozerajú sa na svet svojimi fyzickými očami a vidia to, či máme super auto vynikajúcej značky, oblečenie od svetového návrhára, moderný dom, konto plné peňazí... Alebo vidia, ako sa zachováme v niektorých situáciách – pomôžeme starej žene vziať jej tašku? Pozdravíme na ulici? Mračíme sa, či sa neustále snažíme na ľudí zapôsobiť bezchybným dojmom? Áno, ľudia nás vidia a posudzujú naše skutky svojimi fyzickými očami.
Ale čo vidí Boh? On vidí ešte niečo viac – vidí totiž našu motiváciu, naše najtajnejšie pohnútky, najskrytejšie sny. Ľudia vidia obal, Boh vidí vnútro nášho srdca. Pred ním neskryjeme ani lásku ani sebectvo, ani ochotu ani pokrytectvo, ani sebazapieranie ani ľahostajnosť. A navyše – On nás neposudzuje. On nás nesúdi. Súdime sa totiž my sami vo svojom svedomí. On nás miluje a drží nám päste, aby sme dnešný deň dali na jednotku, na 100%.

 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 22. máj 2024 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2024
Prečítané: 252x
Vytlačiť

V mene pravdy sa ľudia čím ďalej tým viac nenávidia.
Vo väčšej miere na seba útočíme nielen fyzicky, ale hlavne verbálne. Každým dňom viac a viac. Kruto a neľútostne obhajujeme svoju pravdu a bezohľadne ubližujeme druhým. Naše myšlienky sa zhmotňujú v podobe slov, slová v podobe skutkov.
Slová plynú z našich úst, spod našich rúk na papier či do online sveta. Rozsievajú nevraživosť do sŕdc adresátov. Skutky v podobe útokov potom bolia. Všetko je to však len obraz nás samých. Nie toho druhého vedľa. Veď len to, čo je v mojom srdci, dávam ďalej svetu. Poukazujem na neprávosť a nespravodlivosť? Akou formou? Takou, že blížneho len kritikou bičujem svojou vnútri nahromadenou zlobou a krivdou?
Nezdá sa vám, že sa história zas len opakuje? Mnohé národy, kmene, celé rody a napokon zas len jednotlivci obhajovali svoju pravdu i za cenu smrti svojich protivníkov.
Áno, v prípade boja za svoju pravdu sa z nás nakoniec stávajú protivníci, ba dokonca nepriatelia.
Ale aká je to potom takáto pravda? Vari pravda je tá, ktorá ľudí zabíja alebo minimálne zraňuje fyzicky či duchovne?
Nie. Naša pravda nie je Božou pravdou. Tá Božia je totiž vždy spojená s láskou a konečnou jednotou všetkých v centre s Nebeským Rodičom v pokoji a mieri.

 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 17. máj 2024 Napísal: Štefan Záhradník Kategória: Ročník 2024
Prečítané: 240x
Vytlačiť

Aj tí najmenší určite počuli o tom, že vírus môže dostať aj počítač. Robím v spoločnosti, kde sa, okrem iného, musíme zaoberať aj týmito vecami, pretože počítačové vírusy môžu znemožniť prácu našich počítačov, ktoré predávame. Taký šikovný vírus vám dnes vie zablokovať dáta.

Ale teraz mi povedzte, aký je môj podiel na tom, že sa dá všetko do poriadku? Ja prídem do roboty, vzdialene sa prihlásim k zákazníkovi, ktorý má problém, nainštalujem tam antivírusový program, ktorý má naša firma kúpený, spustím ho a on sám urobí prácu. Zákazník celý rád, že nemusel zatvoriť prevádzku poďakuje, zaplatí faktúru.

 
Hodnotenie užívateľov:  / 1
Uverejnené: 18. apríl 2024 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2024
Prečítané: 347x
Vytlačiť

Každý hľadá svoju pravdu. Pravdu, podľa ktorej sa rozhodne žiť. Pravdu, ktorá ho naplní a naštartuje do každého dňa. Väčšinou je to celoživotný proces. No nielen pravda je tá, ktorá nás ženie dopredu. Je to predovšetkým túžba po šťastí.
Len ako to šťastie nájsť? Kde ho hľadať? Ako sa zbaviť všetkého, čo nás ťaží? Nie je toho predsa koľko razy málo. Starosti o existenciu. Vojny, teroristické útoky. Rozkoly v spoločnosti, ba dokonca v samotných rodinách, manželstvách, aj medzi deťmi v školách... Nepokoje, nenávisť, hnev, lakomstvo, pýcha a pády... Tak kam sa podelo to krásne šťastie, o ktorom všetci tak snívajú?
Pravdou je, že vo svete zameranom na egoizmus človeka ho nenájdeme. Nie ako vo Ferdovi Mravcovi a jeho pesničke prenesené na našu tému: Nie JA všetko zvládam, nie JA všetko ovládam...
Nie, egoizmus nie je ten, ktorý nám zabezpečí šťastný život. Nie, ani ten pod rúškom ochrany druhého, darovania svojho času, starostlivosti či majetku svojej rodine či niekomu druhému, ba dokonca ani cudziemu. To je všetko len láska dostávania. Darujem, aby som dostal naspäť – protislužbu, veď neskôr sa mi to v dobrom vráti, obdarovaný mi bude zaviazaný, alebo len pre dobrý pocit z možnosti darovať či pomáhať.
Snažíme sa veci, svoje starosti i bolesti druhých uchopiť do vlastných rúk.
Ale čo ak je cesta ku šťastiu celkom iná?

 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 11. apríl 2024 Napísal: PhDr. PaedDr. Peter Grečo Kategória: Ročník 2024
Prečítané: 242x
Vytlačiť

„Caeleum denique! – Nebo na konci!"
(bojový pokrik templárov)

Kľúčové dielo svetového filozofického dedičstva, pomocou ktorého sa umní ľudia aj u nás snažili pochopiť metafyzickú podstatu totalitných systémov a zaujať voči nim sebaobranný postoj je bezpochyby Pramene a zmysel ruského komunizmu od Nikolaja Berďajeva. Filozof v ňom tiež učí, že len pomocou náboženských symbolov možno ľudové masy ovplyvniť pozitívne. Všetky ostatné, teda politické symboly a mýty, sa javia ako klamné – demagogické. Odôvodňuje to tým, že náboženská symbolika je podstatne hlbšie založená a disponuje ontologickými reálnosťami, čo nie je možné u vratkých politických ideológií.
„Posledný panslavistický farár" vo Vyšnom Slavkove Donát Čarnogurský si osvojil zušľachťujúcu silu náboženských symbolov. Ním spravovaná farnosť vo Vyšnom Slavkove – „v hornatom kraji" nielen geograficky, ale aj duchovne – označená ako „živé múzeum slovenskej a slovanskej identy", prekypuje religióznymi symbolmi, vychádzajúcimi z osobnostných princípov aristokratickej kultúry: pravdy – dobra – krásy.
Všetkým artefaktom dal farár nielen ideu, ale ako zručný remeselník a umelec ich sám, či v spolupráci s inými, vytvoril. Vie, že nestačí len konfrontácia s demagogickými symbolmi, ktoré sprevádzajú túto novú pružno-mäkkú, teda liberálno-progresivistickú totalitu. Voči dekonštrukčným princípom, ktoré ovládajú masy silou počítačovej virtuálnej reality a masmediálnej moci, predkladá reálne konštruktívne symboly života, medzi ktorými dominuje zmenšená replika biblickej Noemovej archy.

 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 27. marec 2024 Napísal: Mgr. Vlastimil Šulgan Kategória: Ročník 2024
Prečítané: 399x
Vytlačiť

Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
1 Kor 15,22
Viera v posmrtný život je pevnou súčasťou kresťanskej viery. Nepoznám veriaceho kresťana, ktorý by nežil v nádeji vo večný život, veď tak píše aj apoštol Pavol: „Veď ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí". 1 Kor 15, 19.
A predsa by som si dovolil s tou základnou kresťanskou pravdou, ktorá tvrdí, že duša ľudská je nesmrteľná, polemizovať. Pretože ja neverím v nesmrteľnosť, ale v zmŕtvychvstanie. Pýtate sa, aký je v tom rozdiel? Nuž ten, že ja verím, že večný život sa pre mňa stane realitou až po tom, čo zakúsim smrť. Môžete my oponovať, že nik kto predsa verí v posmrtný život, nepochybuje o fyzickej smrti. Lenže v tomto prípade tu nejde o fyzickú smrť, ale o niečo hlbšie a podstatnejšie.
Ja totižto odmietam veriť vo večný život v zmysle akejsi osudovosti a zákonitosti, že po smrti logicky nasleduje večný život. Ja verím, že večný život nie je samozrejmosť, je to dar a ten môžem prijať, ale aj odmietnuť. A čo sa stane, ak odmietnem dar večného života? Nastane niečo horšie ako fyzická smrť – večná smrť.

 

Strana 1 z 29

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasl. > Koniec >>
You are here:   Home

Najčítanejšie staršie články

Načo je človek, keď nerobí svet lepším?

08.02.2011

Už dávno som nepočula slová, ktoré ako sa hovorí „chytia človeka za srdce“. Zdá sa, akoby už všetko bolo povedané a slová nám už nevravia nič. Až nedávno odznela táto otázka vo filme Kráľovstvo nebeské. V polospánku vnímajúc len útržky z filmu ma zrazu táto veta ce
Produktívna viera

29.05.2009

Teológovia dávajú Jánovi Krstiteľovi mnohé prívlastky, či označenia. Najviac ma však oslovil titul, ktorý mu udelil žurnalista Vittorio Messori-muž produktívnej viery. Veľa ľudí má totiž teologicky správnu vieru, len s jedinou, ale zato podstatnou chybičkou krásy-je neproduktí
Byť manželkou kňaza

30.01.2010

„A nenamýšľajte si, že môžete usmerňovať tok lásky, lebo, ak vás uzná za hodných, sama vám určí smer. Láska má len jedno želanie, aby sa naplnila.“ Ch. Džibrán 
Putovný pohár sv. Gorazda

13.07.2010

Deň pred sviatkom našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 4.7.2010, sa na Cirkevnom dome konal Gorazdov deň. Na tento významný sviatok prijal pozvanie aj rakúsky biskup HansJorg Peters a administrátor Poľskej národnej katolíckej cirkvi ks. kanonik Tomasz Rybka,

Statistics

OS
Linux u
PHP
5.3.3
MySQL
5.5.5-10.11.8-MariaDB
Čas
16:30
Vyrovnávacia pamäť
Vypnuté
GZip
Vypnuté
Návštevníci
14
Články
457
Webové odkazy
6
Čítanosť článkov
2334618

O nás

Slovenské katolícke noviny - noviny súčasného katolíka. Ich hlavným cieľom je poukázať na myšlienky Starokatolíckej cirkvi, ale taktiež aj na spoločenské problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú nás všetkých.
Písanie o náboženstve a viere neprináleží len kňazom, preto sú pre rôznorodosť zmýšľania autormi aj laici.
Elektronický dvojmesačník náboženských, spoločenských a teologických tém.

ISSN 1337-2238

Naši partneri