Ročník 2008

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Dominik
Dátum uverejnenia Prečítané: 5162x
Vytlačiť

dominikStojíme na prahu Nového roka. Vydávame sa na cestu dňami, týždňami, mesiacmi.
Ako každý začiatok, aj tento nám pomáha otvárať, aktualizovať zmysel pre budúcnosť.
A aj ona nám patrí, aj ona je Božím darom pre nás, aj keď nie je celkom v našej moci.
Včera, najmä večer sme sa viacej zamýšľali nad minulosťou, nad tým čo bolo, dnes skôr nad tým čo bude - aj s otázkou - či to tak bude, ako snívame a akým spôsobom by sa to tak aj mohlo uskutočniť.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 4394x
Vytlačiť
Bratia a sestry, čo iného vám môžem na prahu nového roka zaželať, než to obligátne: šťastie, zdravie, lásku, pokoj a Božie požehnanie. A to vám naozaj zo srdca želám.
Ale vieme, že obdržať, dosiahnuť tieto hodnoty, nie je také ľahké. Šťastie. Kto z nás by nechcel byť šťastný. Všetci túžime po šťastí. Veď táto túžba je zakódovaná v našich génoch. Lenže predstava šťastia je poväčšine čosi subjektívne. Totiž, i vrah a zločinec koná svoju neblahú činnosť za cieľom dosiahnuť svoje šťastie. Avšak šťastie dosiahne len ten, kto žije podľa pravidiel večného zákona, a tým je pravá láska. Hovorím úmyselne pravá láska na rozdiel od zavádzajúcej falošnej lásky. Medzi pravou a falošnou láskou je naozaj rozdiel. Existuje medzi nimi hraničiaca páska: pravá láska je obetavá, nezištná, no falošná je egoistická, vypočítavá, nenásytná. Pán Ježiš hovorí: „Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo, a ostatné sa vám pridá“ (Mt 6,33 ). To ostatné sa myslí: zdravie, materiálne zabezpečenie, skrátka všetko, čo potrebujeme k spokojnému, šťastnému životu. A Božie kráľovstvo to je práve tá pravá láska – Božia láska.
Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 6900x
Vytlačiť
24. 01.2008 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov cirkví s predsedom vlády Róbertom Ficom, ktorého sa zúčastnil aj náš biskup Augustín Bačinský. V tejto súvislosti Vám prinášame príhovor premiéra Róberta Fica.
Vaše excelencie, ctihodní páni, pani ministerka, pán minister!
Nový rok 2008 mi dáva peknú príležitosť k tomu, aby som sa stretol a ľudsky pozdravil Vás všetkých predstaviteľov registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike, ktorej mám česť byť predsedom vlády.
Vás, majstrov slova, mi dovoľte privítať na pôde úradu vlády SR týmto príbehom:
Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 1
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Dominik
Dátum uverejnenia Prečítané: 5395x
Vytlačiť

dominikPočiatky Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov siahajú do 18. storočia,keď viaceré kresťanské hnutia v Škótsku adresovali výzvy k spoločným modlitbám všetkých cirkví.
Počiatky Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov siahajú do 18. storočia,keď viaceré kresťanské hnutia v Škótsku adresovali výzvy k spoločným modlitbám všetkých cirkví.V roku 1894 pápež Lev XIII. vyzval ku modlitebnej oktáve za jednotu kresťanov a od roku 1908 podľa návrhu kňaza Paula Watsona Týždeň modlitieb bol vybraný týždeň od 18. – 25. januára, aby bol symbolicky ukončený sviatkom Obrátenia apoštola Pavla. V roku 1966 sa tejto iniciatívy ujala Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov spolu so Svetovou radou cirkví.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 4458x
Vytlačiť

V nedeľu, dňa 20.1.2008, sa v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne konala celonárodná ekumenická bohoslužba.
Udalosť bola zasadená v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý prebieha v dňoch 18.-25. januára. Bohoslužba bola v priamom prenose vysielaná Slovenskou televíziou. Účasť štátu tento rok reprezentoval vedúci kancelárie prezidenta SR pán M.Čič a riaditeľ cirkevného odboru MK pán J.Juran. Zúčastnili sa jej predstavitelia členských cirkví Ekumenickej rady cirkví v SR.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 4848x
Vytlačiť

8.1.2008 pozval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič na stretnutie predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností do Prezidentského paláca.
Pozvanie prijal aj náš arcibiskup Augustín. V príhovore Ivan Gašparovič poďakoval cirkevným predstaviteľom za službu občanom, za všetky aktivity, ktoré cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, s cieľom pomôcť blížnym, vykonávajú.
Po príhovore pána prezidenta sa všetci prítomní presunuli do kaplnky sv. Barbory, kde prebiehali ekumenické modlitby za Slovensko. Neskôr sa konala aj recepcia, kde mali možnosť sa všetci voľnejšie porozprávať.

 

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 

Strana 1 z 5

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 5 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2008