Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 04. marec 2013 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 10801x
Vytlačiť

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Rok :    

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

 

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

 

 

Priezvisko a titul

 

01

 

 

Meno                                                                 Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 

02

 

 

03                      

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

 

trvalého pobytu alebo

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval

 

 

 

 

 

Ulica a číslo

 

04

 

 

PSČ                                                              Názov obce

 

05

 

 

06

 

 

Štát

 

07

 

 

Číslo telefónu

 

08

 

 

 

 

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane

 

09

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane

 

10

Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)

 

 

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

 

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

 

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

 

 

 

Dátum zaplatenia dane

 

11

 

 

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 

 

 

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

 

 

Obchodné meno alebo názov

 

12

Rytiersky rád sv. Gorazda

 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                

 

13

Nitra, 949 01, Chrenovská 15

 

Právna forma                                                                    Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

 

14

Občianske združenie

 

15

2

0

2

0

2

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

 

 

 

 

 

V................................................ dňa...................................      .......................................................                                             

                                                                                                  Podpis daňovníka

 

 

Ostatná aktualizácia: pondelok, 04. marec 2013, 09:25

Komentárov  

 
0 #2 Jessica 2017-03-28 18:55
http://tinyurl.com/mto8wsw harper sudah
a rafiq dedikasikan: http://tinyurl.com/mohl9pp
bulan juli: http://tinyurl.com/k87dvam
berita terkini Anies Baswedan Cagub DKI 2017: http://tinyurl.com/llzrj5x
berita terbaru: http://bit.ly/2h2CWlJ

my page - dalam kondisi: http://tinyurl.com/mthr2sz
Citovať
 
 
0 #1 Hayden 2017-03-24 13:52
Ⲏi ɑre using Wordpress foг your blog platform?
Ⅰ'm neᴡ to the blog աorld Ьut I'm tryіng tо gеt started and creatе my own. Dо үou require аny html
coding knowledge tߋ mаke yߋur own blog? Аny Һelp woᥙld be ǥreatly appreciated!


mү site - заправка тонера; Debora: http://www.zapravka-remont.net/,
Citovať
 

Pridať komentár

You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 20122 % Vyhlásenie Rytiersky rád sv. Gorazda