Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 17. jún 2013 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 1411x
Vytlačiť

Hneď na úvod v mene nás všetkých by som nášmu Nebeskému Otcovi chcela poďakovať za nekonečnú lásku, ktorou nás zahŕňa, za večný život, vďaka ktorému nachádzame účel a zmysel celého stvorenstva. Láska, obeta, pocit bezpečia, opory všetko toto nám Boh ponúka ak sa odovzdáme do jeho rúk a navyše to činí nezištne.

 

Skrz túto obetavú povahu sa tieto prvky dávania dostávajú aj k našim biologickým otcom, ktorí pokračujú v tomto nezištnom dávaní bez očakávania, že im to raz deti vrátia. Počas toho ako Boh tvoril svet, za každým skonštatoval, že je to dobré. To znamená, že stvoril niečo, čo obsahovalo potenciál stať sa dokonalým. Rovnako tak naši otcovia, ktorí dosiahnu božský charakter, dokážu rozvíjať svoj potenciál a ak majú úprimný vzťah s Bohom môžu konštatovať, že svoj vzťah k manželke, deťom a k celému ľudstvu je dobrý.

Keď sa chlapec narodí do rodiny, ktorej členom je v plnosti aj náš Nebeský Otec, vyvíja sa po fyzickej aj duchovnej stránke v súlade s Božím plánom, ktorý bol na počiatku ľudstva. Napokon keď sa z neho stane muž, zatúži sa stať manželom a odovzdávať ešte viac lásky ako je schopný prijať, potom láska prerastie v túžbu stať sa otcom. Láska sa nestratí, ale stále sa zväčšuje a nadobúda nemerateľné rozmery. Vtedy Boh dokáže byť aj v tejto rodine právoplatným členom. Členom, ktorý je rešpektovaný, nasledovaný, nepostrádateľný. Aké sa to zdá byť jednoduché, no bohužiaľ aj keď tento postup má zaručený úspech, nepohne srdcom každého. Ba naopak. Deň otcov je oslavovaný aj kvázi „otcami", ktorí si však splnili len fyzickú časť tejto úlohy. A preto neprávom sa prehlasujú za otcov svojich detí, na ktoré nemajú právo.

Ďakujme za tento sviatok, ktorý by mal byť na česť otcov, ktorí nezabúdajú na svoje deti aj keby ich okolnosti fyzického materiálneho sveta mali tlačiť k múru a zároveň prosme a modlime sa za otcov, ktorí sa ešte nezžili s dôležitosťou ich poslania pre nové generácie. Ďakujme nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý pomáha našim otcom plniť si zodpovedne svoju úlohu!

Ostatná aktualizácia: pondelok, 17. jún 2013, 10:24
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2013Deň otcov - Úlohy a poslanie všetkých mužov