Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 27. október 2017 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 954x
Vytlačiť

V Nitre v dňoch 16-17.9.2017 zasadal koncil Svetovej rady národných katolíckych cirkví,  ktorý je starokatolícky patriarchát. Medzi hlavné body patrilo: zvolenie nového patriarchu a ustanovenie nových cirkevných provincií. Po abdikácii patriarchu Antonia Raposo, zo zdravotných dôvodov, bol zvolený za nového patriarchu metropolita ThDr. Augustín Bačinský.

Za nového generálneho sekretára bol patriarchom nominovaný metropolita arcibiskup Dr. Leonardo Beg z Chorvátska.

Koncil na svojom zasadaní ustanovil a potvrdil tieto Cirkevné provincie:

  1. Cirkevná provincia sv. Metoda, na čele stojí metropolita Augustín Bačinský.
  2. Cirkevná provincia sv. Christophera na čele s arcibiskupom metropolitom Dr. Leonardom Begom.
  3. Cirkevná provincia sv. Michaela na čele s arcibiskupom, metropolitom Pavlom Begichevom.

Koncil ďalej na svojom zasadaní deklaroval, že sa hlási k starokatolíckemu učeniu prvého tisícročia a protagonistom Utrechtskej únie. Na druhej strane sa však dištancuje voči súčasnej Utrechtskej únii, ktorá koná v rozpore s Božím slovom a preto od 26.11.2016 prijal deklaráciu, kde neuznáva súčasnú Utrechtskú úniu ako starokatolícku, rovnako tak ani jej sukcesiu od tohto spomínaného dátumu.

Ostatná aktualizácia: utorok, 30. január 2018, 11:48
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2017Deklarácia