Ročník 2009

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 23. jún 2009 Napísal: Mgr.Martin Spišiak
Dátum uverejnenia Prečítané: 12387x
Vytlačiť

Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej sploločnosti (ďalej Sbs) sa koná každoročne v priestoroch Domu misijného hnutia v Banskej Bystrici. Tohtoročné valné zhromaždenie sa konalo 26. 5. s týmto programom:

 

1. Otvorenie.

2. Modlitba všetkých prítomných.

3. Správa riaditeľky.

4. Príhovor predsedu.

5. Diskusia.

Popoludní sa konalo predstavenie detského domova, v ktorom zazneli piesne, básne, tancovali sa moderné i folklórne tance.

K bodu 1.- všetkých srdečne privítala riaditeľka Sbs, poďakovala sa za početnú účasť. Potom sa zúčastnení pomodlili žalmy a modlitby z pripravených podkladov.

V bode 3 zazneli podrobné informácie o hospodárení, projektoch financovania, spolufinancovania, aktivitách na festivaloch, predaných exemplároch jednotlivých titulov.

Predseda Sbs, ThDr. Albín Masarik v príhovore okrem iného spomenul dôležitosť osobnej interpretácie Biblie a svedectvo pochopenia, ktorým je život.

V diskusii sa pomerne veľký priestor venoval sporu s ,,Gedeonovcami”, ktorí prevzali copyright biblickej spoločnosti na jednotlivé texty Písma. (bez akejkoľvek konzultácie, či dohody)

V popoludňajšom programe bol prezentovaný program detí z detského domova, s ktorým aktívne spolupracuje Sbs.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2009 Správa z Valného zhromaždenia Slovenskej biblickej spoločnosti