Ročník 2009

Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 28. máj 2009 Napísal: Mgr.Martin Spišiak
Dátum uverejnenia Prečítané: 11560x
Vytlačiť
Ekumenická bohoslužba sa konala 8. 5. 2009 v artikulárnom kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Hronseku. Konala sa ako zavŕšenie trinásteho ročníka medzinárodného festivalu zborovej piesne Akademická Bystrica.
Išlo o súťažný festival, predseda poroty bol známy slovenský skladateľ Ondrej Lenárt. Cenné víťazstvo si nakoniec odniesol zbor z Fínska, ktorý svoje mimoriadne kvality potvrdil aj po bohoslužbe. Hoci nepatrím ku skalným fanúšikom zborového spevu, ich spev vo mne zanechal hlboký dojem. Žil som v presvedčení, že zhruba viem, čo je to zborový spev (v seminárskych časoch som bol aktívnym členom Scholy cantorum). Fínsky zbor ma z tohto omylu vyviedol a predstavil mi zatiaľ ani netušené možnosti, ako môže taký chrámový zbor znieť. Pri bohoslužbe sme ešte mohli počuť kvalitné výkony pardubického a banskobystrického zboru. Samotná bohoslužba začala krátko po osemnástej hodine. Otvorila ju riaditeľka biblickej spoločnosti Tatiana Kamenská. Po nej sa ujal slova reprezentant domácich-evanjelický a.v . kaplán Ján Jakuš. Okrem neho sa bohoslužby zúčastnili predstavitelia bratskej cirkvi, rímskokatolíckej cirkvi, cirkvi adventistov siedmeho dňa, starokatolíckej cirkvi a predstaviteľ mesiánskeho zboru v Jeruzaleme. Títo duchovní predniesli krátky úryvok z Písma, zamyslenie a prosbu. Všetci zúčastnený spoločne zarecitovali nicejsko-carihradské vyznanie viery a predniesli modlitbu Otčenáš. Celý program bol tlmočený do anglického jazyka. Na záver musím skonštatovať, že som ešte nikdy nemal taký intenzívny duchovný zážitok prispením zborového spevu. A hoci mi riaditeľka biblickej spoločnosti ďakovala za účasť, cítil som, že ja som v pozícii toho, kto by mal prejaviť vďaku za organizáciu takej akcie. Poznámka: Artikulárny kostol je taký, ktorý bol postavený na základe artikúl-nariadení, podľa ktorých nemohli byť kostoly (evanjelické) budované s pomocou klincov, nemohli mať vchod ani východ do dediny, museli byť v tvare kríža a nemohli mať vežu.
Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2009Správa z ekumenickej bohoslužby v Hronseku