Ročník 2009

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 29. máj 2009 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 16572x
Vytlačiť
Niet pochýb, že každému oceneniu, ako aj tomuto, ktorý bol formou nadobudnutého akademického titulu, predchádzalo niekoľkomesačné vzdelávanie a písanie rigoróznej práce.
Spočiatku to vyzeralo, že si vtedajší ešte Mgr. Augustín Bačinský pôjde pre titul ThDr. sám, no napokon sa nahlásili okrem troch rodinných príslušníkov ďalší štyria. Medzi nimi môj priateľ, ďalej i jeden náš známy rímskokatolícky kňaz so svojim synovcom, ktorý bol zároveň aj našim sprievodcom po Prahe, a tiež náš kňaz kanonik Tomasz Rybka z Poľska. Slávnosť promócie sa konala v známej budove Karolínum, ktorá dýchala históriou. Okolo 10-tej hodiny sa stretli všetci promovaní na určenom mieste za účelom skúšky prevzatia si diplomu. Zišlo sa tam takmer 30 študentov rôznych vekových kategórií a z rôznych kútov Českej republiky. Náš biskup bol ako jediný zo Slovenska a hneď prvý pri nástupe. Príhovor profesorov, ktorý bol prevažne v latinskom jazyku, bol zameraný na krásu vzdelávania ako i jeho potrebnosť. Nakoniec sľubom všetci promovaní sľúbili, že budú svoje nadobudnuté vzdelanie využívať v prospech všetkých.
Po skončení tejto slávnosti nás čakalo prekvapenie a to také, že po niekoľkých rokoch sme sa opäť stretli s našim známym Karolom Lovašom, terajším mníchom u premonštrantov, ktorý nás potešil svojou prítomnosťou ako i darčekom – knižkou, ktorú napísal.
Ďalej sme sa presunuli do slovenskej reštaurácie Koliba, kde sme biskupov získaný titul spečatili prípitkom a želaním ďalšieho vzdelávania, ako i jeho využitia v prospech cirkvi.
Po dlhom ale krásnom dni, ktorý nás naplnil spomienkami na celý život, sme sa všetci rozlúčili a popriali si šťastnú cestu domov, či už späť na Slovensko alebo do Poľska.
Na záver by som rada ešte raz v mene všetkých zablahoželala otcovi biskupovi Augustínovi za jeho snahu a trpezlivosť a to nielen pri jeho akademickom vzdelávaní, ale i pri jeho nemálo náročnej práci v oblasti kňazskej, riadiacej a na neposlednom mieste i za jeho lásku, ktorou formuje a zoceľuje našu rodinu. Ďakujeme
Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2009Dlhá cesta za vyznamenaním